พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ วัดพระพุทธบาท

08 พ.ย. 2564

28 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


วันนี้ เวลา 16.59 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในปี 2167 สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม หลังจากมีการค้นพบ "รอยพระพุทธบาท" ประทับบนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี ตามคำบอกเล่าของพระภิกษุชาวลังกา ซึ่งต้องตามลักษณะ 108 ประการ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้


ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมอีกหลายสมัย และยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยจปร.ด้วย ส่วนพระอุโบสถ และพระวิหารต่างๆ สร้างตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา และตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์


นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธบาท (วิหารหลวง) สถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุต่างๆ อาทิ เครื่องทรงของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง และยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่า - โอกาสนี้ เสด็จไปยังพระมณฑปรอยพระพุทธบาท ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระมกุฎพันธนเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ​ ​ ซึ่งสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 พร้อมกับทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะรอยพระพุทธบาท ปัจจุบันวัดพระพุทธบาท มีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษา 35 รูป

ข่าวยอดนิยม