พระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

29 ต.ค. 2564

26 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสิงห์บุรี


วันนี้ ที่หอประชุมสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 5,234 ถุง นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับความเดือดร้อน


พร้อมทั้งได้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดสำปะซิว และมอบให้กับประชาชนในพื้นที่รวม 660 ถุง และลงพื้นที่ตำบลบางปลาม้า มอบถุงยังชีพพระราชทาน และมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุอุทกภัย 2 ราย


สำหรับการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงครัวพระราชทาน บ้านขนมจีน อำเภอบางปลาม้า ประกอบอาหาร 1,100 กล่อง , โรงครัวพระราชทาน วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง ประกอบอาหาร 3,300 กล่อง และโรงครัวพระราชทาน เทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง ประกอบอาหาร 2,200 กล่อง มอบให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน


ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์พิมาย อำเภอพิมาย ประกอบอาหารวันละ 14,000 กล่อง เป็นวันที่ 2 และโรงครัวพระราชทาน ที่เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบอาหาร 1,850 กล่อง มอบให้กับ 6 ชุมชน

ข่าวยอดนิยม