พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุพรรณบุรี-กาญจนบุรี

27 ต.ค. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี


วันนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดสำปะซิว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ 8 อำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย


โอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎร และเจ้าหน้าที่ได้ทราบ พร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร ที่ประสบอุทกภัย จนต้องอพยพมาพักอาศัย ที่เต๊นท์พักพิงชั่วคราว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้


ต่อจากนั้น องคมนตรี เดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้สามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ ซึ่งส่วนราชการ ตัวแทนราษฎร ที่รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน


ต่อจากนั้น องคมนตรีได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จำนวน 2 ราย และประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม


สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับผลกระทบจากพายุ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยส่งผลกระทบมากใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ ทางจังหวัดฯ ได้ร่วมกับหน่วยงาน มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากบ้านเรือน ที่น้ำท่วมขังไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ พร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ได้ออกสำรวจความเสียหาย หลังจากสถานการณ์น้ำคลี่คลาย เพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยา ตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ข่าวยอดนิยม