คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2566

โดย nut_p

21 มี.ค. 2566

93 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2566


- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าฯ
- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564
- ผู้ว่าฯ จ.พิษณุโลก เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย
- มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน แก่เกษตรกรและราษฎร จ.มหาสารคาม ที่ประสบอุทกภัย

คุณอาจสนใจ