พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชาคณะ

20 ต.ค. 2564

26 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชาคณะ ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น


วันนี้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่ พระพรหมวชิรคุณ ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมวิสุทธิญาณ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรคุณ วิบุลประชาพัฒนาการ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ปัจจุบันพระพรหมวชิรคุณ อายุ 87 ปี พรรษา 57 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เป็นพระกัมมัฏฐานสาย พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ที่พุทธศาสนิกชนภาคเหนือ และใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธา


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมพัชรญาณมุนี ณ โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพพัชรญาณมุนี เป็นพระธรรมพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีสุวิธาน สีลาจารสุวิมล โกศลกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป


พระธรรมพัชรญาณมุนี นามเดิมว่า ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน เกิดที่ประเทศอังกฤษ มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงสนใจการฝึกจิต และศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนา ปี 2521 ได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี และอุปสมบท โดยเขียนหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก


และที่วัดป่ารัตนวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพพัชรญาณมุนี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระราชวชิรญาณ เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี วิปัสสนาวิธีโกศล วิมลสีลาจาร นิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป


พระเทพพัชรญาณมุนี หรือ พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม อายุ 64 ปี พรรษา 40 เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนวัน เดิมเป็นอาจารย์ฝึกสอนชีววิทยา ด้วยความสนใจ และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงถวายตัวเป็นผ้าขาว ที่วัดป่าพุทธธรรม เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2521 เดินทางมาประเทศไทย ตามคำแนะนำของพระอาจารย์ขันติพาโล เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธธรรมในขณะนั้น หลังจากบรรพชาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ฟัก สันติธัมโม ที่วัดเขาน้อยสามผาน จังหวัดจันทบุรี ต่อมาได้อุปสมบท และจำพรรษาที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี หลวงปู่ชา สุภัทโท เป็นพระอุปัชฌาย์

ข่าวยอดนิยม