พระราชสำนัก

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก-เด็กพิการ จ.ลำปาง

22 ก.ย. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง


ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 จำนวน 185 ทุน ๆ ละ 5 ,000 บาท ซึ่งเป็นมูลนิธิฯ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณพุ่ม โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ และทรงพระเมตตาพระราชทานทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

ข่าวยอดนิยม