การเมือง

ผ่านฉลุย! ส.ว. มีมติเอกฉันท์ 200 เสียง เห็นชอบผ่านงบฯ 65

30 ส.ค. 2564

270 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ทำหน้าที่ป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว


ต่อมาเวลา 16.05 น. สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กันอย่างกว้างขวางแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 200 เสียงไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกสียง 3 เสียง


จากนั้นนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานที่ประชุม สั่งปิดการประชุมในเวลา 16.20 น.

ข่าวยอดนิยม