การเมือง

เปิดทรัพย์สิน ‘สุทธิพงษ์’ ปลัดมหาดไทยคนใหม่ อู้ฟู่ 1.5 หมื่นล้าน มีห้องพักหรูในอังกฤษ สมบัติอีกเพียบ

04 ส.ค. 2564

5.4K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

หลังจากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 28 ตำแหน่ง โดยได้มีการแต่งตั้ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ที่จะเกษียณอายุราชการลงในเดือนตุลาคมนี้


โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2507 ที่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด จบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ รุ่นที่ 36)


ประวัติการทำงาน เมื่อปี 2531 เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอำเภอในหลายจังหวัด และเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, สระบุรี, ชัยนาท เมื่อปี 2558 ได้รับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2560 เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น ปี 2562 เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทย


อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ และคู่สมรส ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าโครงการมีจำนวนราวหมื่นล้านบาท


โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 10,225,498,325 บาท ไม่มีหนี้สิน เป็นทรัพย์สินของ นายสุทธิพงษ์ จำนวน 15,724,125 บาท คู่สมรส 10,209,774,199 บาท ที่ดิน นายสุทธิพงษ์ 13,440,550 บาท ของคู่สมรส 43,761,550 บาท


ซึ่งได้มีการแจ้งการครอบครองโฉนดที่ดิน จำนวน 20 รายการ เช่น จ.เชียงรายและจ.อุทัยธานี ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งว่า มีสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ เช่น Apartment Block 3 , 5 Pearson Square , London มูลค่า 25,000,000 บาท และ Apartment centre Poin, New Oxford Street London มูลค่า 83,250,000 บาท


ทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่ามากที่สุด ได้แก่ แหวนเพชร 11 วง มูลค่า 43,520,000 ล้านบาท พระเครื่อง 263 องค์ มูลค่ารวม 32,023,000 บาท ต่างหูเพชร 5 คู่ มูลค่า 19,020,000 บาท แหวนพลอยล้อมเพชร 40 วง มูลค่า 15,390,000 บาท

ข่าวยอดนิยม