ในประเทศ

ผู้บริหารกระทรวงสธ. แถลงปกป้องคณาจารย์แพทย์ที่ปรึกษา หลังโดนกระแสวิจารณ์หนัก

03 ส.ค. 2564

2.9K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันแถลง ในแถลงการณ์กรณีการแสดงความคิดเห็นต่อคณาจารย์ด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่ม ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนมีผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ของคณาจารย์ ในคณะที่ปรึกษาของกระทรีวงสาธารณสุขเช่น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา และศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น


กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนทำความเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก หลากหลายสถาบันมาเป็นที่ปรึกษา เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการแพทย์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด -19 และทุกท่านได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


ทั้งนี้คณาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายหรือการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์หรือวัคซีนแต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณชื่นชมและให้กำลังใจคณาจารย์ทุกท่านในความเสียสละ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และขอให้สังคมได้ร่วมเข้าใจและทราบบทบาทที่มีคุณค่ายิ่งของคณะคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้ด้วย

ข่าวยอดนิยม