ประชาสัมพันธ์

กฟผ.ชวนคนดังด้านสิ่งแวดล้อมถกแนวทางกู้วิกฤตโลกรวนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

04 มิ.ย. 2564

42 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระดมเหล่าคนรักษ์โลกเสนอแนวทางกู้วิกฤตโลกรวน ชวนคนไทยสร้างอากาศบริสุทธิ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมเปิดตัวนิทรรศการรักษ์โลกแบบออนไลน์ “Green For ALL…รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลก เพื่อเรา”


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนของทุกปี ผ่านระบบออนไลน์ ภายในงานมีการเสวนา ในหัวข้อ “ภาวะโลกรวน ป่วนลมหายใจ” โดยมีคนดังด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมแลกเปลี่ยนและหาทางออกในการกู้วิกฤตสภาพอากาศของโลก


โดยผู้ร่วมเสวนาทั้งหมดเห็นตรงกัน ที่ต้องผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขณะนี้ ที่ประเทศไทยกลายเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ 20 ปี ติด10 อันดับแรกของโลก ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้สินค้าหรือบริการที่ช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น เป็นสิ่งที่เริ่มทำได้ง่ายที่สุด


ขณะที่ กฟผ.เองได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับภารกิจหลักในการผลิตและส่งไฟฟ้า ทั้งการดูแลควบคุมคุณภาพอากาศในทุกกระบวนการทำงาน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินงาน การปลูกป่ากว่า 4.7 แสนไร่ โครงการเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 การนำนวัตกรรมไฮบริด (Hybrid) มาผสมผสานการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนสองประเภทเพื่อลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นต้น


สำหรับการจัดงานสิ่งแวดล้อม กฟผ.ในปีนี้ มีการจัดนิทรรศการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://env64.egat.co.th  และร่วมตอบแบบสอบถามบนเว็บไซต์ ระหว่างวันนี้จนถึง 30 มิถุนายนนี้ ลุ้นรับของที่ระลึกจาก กฟผ. และสามารถดูเสวนาย้อนหลังได้ ที่ facebook fanpage : กฟผ.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/sKoS-Pp1Rw4

ข่าวยอดนิยม