พระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ จนท.และราษฎร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

09 เม.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน 323 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ได้แก่ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดปัตตานี , เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ณ โรงเรียนบ้านพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และความมั่นคงแก่ประเทศชาติ


พร้อมกันนี้ ได้เชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใยและกำลังใจ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้แทนโรงเรียนบ้านพิเทน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย


จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรม ทั้งนี้เมื่อปี 2536 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพบ้านพิเทน คือ โครงการทอผ้าด้วยกี่กระทบ และโครงการปักผ้า พร้อมกับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพดังกล่าว ปัจจุบันมีสมาชิก 156 คน แบ่งเป็นกลุ่มทอผ้า ,กลุ่มปักผ้า และกลุ่มแกะสลักไม้ ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยชิ้นละ 2,000 ถึง 15,000 พันบาท


ต่อมาองคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังเมืองโบราณยะรัง (อาณาจักรลังกาสุกะ) ซึ่งเคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ถึง 16 และพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 21 ก่อนการสร้างเมืองใหม่ที่ชื่อว่า เมืองปัตตานี บริเวณบ้านกรือเซะ-บานา ที่มีพื้นที่ครอบคลุมในเขตตำบลยะรัง และตำบลวัด แบ่งเป็นกลุ่มโบราณสถานบ้านวัด กลุ่มโบราณสถานบ้านจาเละ และเมืองโบราณบ้านประแว

ข่าวยอดนิยม