พระราชสำนัก

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ ระดับภาคเหนือ

01 เม.ย. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีให้เข้มแข็ง ตามพระปณิธาน มีจังหวัดนำเสนอผลงาน จำนวน 17 จังหวัด อำเภอ และชมรมประเภทต่าง ๆ นำเสนอผลงาน จำนวน 166 แห่ง


จังหวัด และชมรมที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากที่สุดในภาคเหนือ ประเภทจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร และเชียงใหม่ , ประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย , ชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , และชมรมในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ศูนย์กระจายสินค้า ดีซี เชียงใหม่

ข่าวยอดนิยม