คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

โดย nut_p

17 ก.พ. 2566

54 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

- ในหลวง มีพระราชสาส์นปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ
- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
-  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.แม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564-2565
- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2564
- ประธานองคมนตรี ติดตามงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
- โครงการทูบีนัมเบอร์วันฯ จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

คุณอาจสนใจ