พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จ.ราชบุรี

โดย paweena_c

25 ส.ค. 2565

23 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่จังหวัดราชบุรี


วานนี้ เวลา 19.35 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด


มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 20 คน นำเอาทักษะวิศวกรสังคม SOFT SKILL มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม มีการให้คำปรึกษา การพัฒนาEQ และกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดราชบุรี จัดตั้งมาเป็นเวลา 20 ปี


เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 และมีผลงานชมรมภายในจังหวัด อาทิ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 5 และชุมชนตำบลวัดแก้ว รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4


จากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงิน เพื่อสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าว แก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานคำแนะนำ และให้กำลังใจ แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี พร้อมพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัด


และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งจังหวัดราชบุรี มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันกว่า 140,000 คน มีชุมชน ชมรมในสถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจ สำนักงานคุมประพฤติ รวม 469 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจฯ รวม 71 แห่งRelated News