พระราชสำนัก

ประกาศผล มอบรางวัล 'ทูบีนัมเบอร์วัน' ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2564

31 มี.ค. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564


วานนี้ ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นภาคแรก เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระปณิธานของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งความสำเร็จการดำเนินงาน ในระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเวทีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


มีจังหวัดนำเสนอผลงาน ประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ในระดับต้นแบบ และดีเด่น ครบทั้ง 20 จังหวัด อำเภอ และชมรม นำเสนอผลงาน 308 แห่ง โดยจังหวัด และชมรมที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรม และองค์ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, ยโสธร และหนองบัวลำภู ส่วนชมรมในชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกุดเต่า และชุมชนบ้านหนองแก จังหวัดหนองบัวลำภู, ชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู, ชมรมในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร


ข่าวยอดนิยม