พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเป็นประธาน การประกวดทูบีฯ ไอดอล ปี 2565

โดย parichat_p

16 ก.ค. 2565

8 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธาน การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ


ค่ำวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร ทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการโครงการทูบีนัมเบอร์วัน


รวมทั้งหน่วยงานหลัก และภาคเอกชนจัดขึ้น โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน ที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชน ที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง ทรงหวังให้กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องปรับ และพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการปลุกพลัง สร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดี คนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคม


ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน แล้วทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต ของผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ รวม 16 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ รวม 40 คน ซึ่งมีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี มีความสามารถพิเศษ และมีบุคลิกภาพดี เหมาะสมจะเป็นตัวอย่าง เพื่อเข้าเก็บตัวในบ้าน ได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองจากวิทยากร


โอกาสนี้ พระราชทานโล่รางวัล และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาว รติมา แถมเปลี่ยน จากจังหวัดชลบุรี และผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ นาย กฤษฎ์ ศตพรวรากุล จากจังหวัดสระบุรี รวมถึงผู้ชนะเลิศอันดับต่างๆ


ซึ่งโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน อายุ 6 ถึง 24 ปี ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มียุทธศาสตร์ และวีธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรม และความต้องการของเยาวชน มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนาให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ’เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด


จากนั้น ทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 12 ด้วย ทั้งนี้การประกวดทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล ไม่ได้เน้นการสร้างให้เป็นดารา หรือ ศิลปิน แต่เป็นการสร้างเด็กให้เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนเก่ง และคนดี ยกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดง การเข้าสังคม พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการติดอาวุธให้กับเด็ก ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น


จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการเด่นชัด ทุกคนมีการปรับตัว และพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

Related News