พระราชสำนัก

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี กับประธานประเทศลาวคนใหม่

28 มี.ค. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนายทองลุน สีสุลิด ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ความว่า" ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ ในโอกาสอันสำคัญ ที่ท่านได้รับแต่งตั้งโดยฉันทามติให้ดำรงตำแหน่ง ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานประเทศ ด้วยใจจริง


ในเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง และมั่นคงเป็นอย่างมาก ดังเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีผู้นำที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และเป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในภูมิภาคเราเอง และนานาประเทศทั่วโลก ก็ยิ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่าประเทศและประชาชนชาวลาว จะมีความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป


ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันใกล้ชิดเป็นพิเศษมาอย่างยาวนาน อีกทั้งต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในกิจการหลากหลายด้านด้วยดีเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การนำของท่าน ความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีดังกล่าว ให้กระชับแน่นแฟ้น และเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไป ในภายภาคหน้า


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม