พระราชสำนัก

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

27 มี.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงธากา ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ


มิตรภาพอันมั่นคงระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้เจริญงอกงามบนพื้นฐานของความปรารถนาดี และความเข้าใจกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศทั้งสองจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม