พระราชสำนัก

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย

21 มี.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 2564 ความว่า " ฯพณฯ นายก็อยซ์ ซะอีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรุงตูนิส ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐตูนิเซีย ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวตูนิเซีย


ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม