พระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง ตรวจรับรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน และส่งมอบแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

20 มี.ค. 2564

36 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่พระลานพระราชวังดุสิต กองแพทย์ราชสำนักและแพทย์ประจำพระองค์ สำนักพระราชวัง ได้ตรวจรับรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้าง และพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน ด้วยทรงห่วงใยสุขอนามัยของประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19


นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ ชุด PPE มาตรฐาน และรถยนต์ชนิดต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ได้แก่ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 20 คัน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 5 คัน และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล พระราชทาน จำนวน 2 คัน ที่ตรวจรับ


สำหรับรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลนี้ มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิทัลและอุปกรณ์ ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา (Portable X-ray Unit) ที่นำไปทำการเอกซเรย์ในพื้นที่ต่าง ๆ และส่งข้อมูลผ่านระบบ 4G แบบ real time ไปยังรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล หรือหน่วยเอกซเรย์ของโรงพยาบาลได้ โดยใช้เวลาในการแสดงผลไม่เกิน 1 นาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจคัดกรอง ซึ่งถื่อเป็นรถเอกซเรย์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศในขณะนี้


โดยเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข จะนำไปใช้สนับสนุนงานในพื้นที่กองควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลงแล้ว รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล พระราชทาน และเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รวมถึงใช้ตรวจสุขภาพของผู้ต้องขัง ในทัณฑสถานต่าง ๆ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ได้อีกด้วย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย และทุกๆคนในประเทศไทย ให้ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด พระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน จึงนับเป็นน้ำพระราชหฤทัย และพระเมตตา ต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังเป็นกำลังใจแก่ทุกฝ่าย ในการที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข่าวยอดนิยม