พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

โดย panisa_p

29 มี.ค. 2567

352 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

- ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตร หลาน ข้าราชบริพารในพระองค์ 904

- พล.อ.มจ.เฉลิมศึก ทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และประทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2566

- องคมนตรี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ