การเมือง

เปิด 3 แนวทาง หลังศาลชี้ขาดยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่

12 มี.ค. 2564

35 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่ารัฐสภาสามารถจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ แต่ก็มีปัญหาใหม่ขึ้นมา คือ รัฐสภาจะเดินหน้าลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 ได้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้มีความเห็นแตกเป็นหลายแนวทาง เบื้องต้นมี 3 แนว คือ


แนวทางที่ 1.พิจารณาวาระ 3 ไม่ได้ เพราะผ่านขั้นตอนทำประชามติแล้ว ซึ่งต้องทำตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และการพิจารณาวาระ 1-2 น่าจะเป็นโมฆะแล้ว ผู้ที่เห็นในแนวทางนี้หลักๆ คือ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ นายสมชาย แสวงการ ส.ว.


แนวทางที่ 2 พิจารณาวาระ 3 ได้ตามปกติ แล้วทำประชามติ โดยนักวิชาการจากหลายสถาบัน รวมถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านเห็นด้วยกับแนวทางนี้ (นักวิชาการ เช่น ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากธรรมศาสตร์, ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย จากจุฬาลงกรณ์ฯ และ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย จากสุโขทัยธรรมาธิราช)


แนวทางที่ 3 ต้องทำประชามติก่อนพิจารณาวาระ 3 ผู้เห็นตามแนวคิดนี้คือ นายจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอง โดยเห็นว่า การพิจารณาวาระ 1-2 เป็นกระบวนการภายในของรัฐสภา การแก้ไขยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่หากผ่านวาระ 3 ไปได้จะถือว่าไม่ถูกต้อง


ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผย ว่า หลังฝ่ายกฎหมายสภาพิจารณาอย่างละเอียดเห็นว่ารัฐสภาสามารถเดินหน้าพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 ได้ ซึ่งขณะนี้

ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในวันที่ 17-18 มีนาคม เรียบร้อยแล้ว


ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐสภาสามารถเดินหน้าพิจารณาวาระที่ 3 ได้ หากไม่ผ่านความเห็นชอบ ปัญหาก็จะจบ แต่หากผ่านวาระ 3 จะเดินต่อไปยาก จะมีคนร้องศาลรัฐธรรมนูญอีกสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/RD2kPjA01oI


ข่าวยอดนิยม