พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.คีร์กีซ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

07 ก.พ. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดี ไปยังนายซาดีร์ จาปารอฟ ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ความว่า "ฯพณฯ นายซาดีร์ จาปารอฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ​กรุงบิชเคก ​ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จ และความสุข ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศ และประชาชนชาวคีร์กีซ


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐคีร์กีซ จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป ในภายภาคหน้า"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม