ช่อง 3 ตามหาผู้ว่าฯ เลือกตั้ง

ผลโพลชี้ศึกผู้ว่าฯกทม. 'ชัชชาติ' ยังนำ จับตากลุ่มยังไม่ตัดสินใจ อาจเป็นสวิงโหวต

โดย panwilai_c

11 พ.ค. 2565

64 views

สถาบันพระปกเกล้า จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังมาเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ ซึ่งอาจได้ผลคล้ายกับโพลอื่นๆ ที่อาจทำให้เห็นว่าอาจเป็นสวิงโหวต ในช่วงโค้งสุดท้าย แต่สิ่งที่น่าสนใจกลับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่รู้บทบาทหน้าที่ของ ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. รวมถึงยังเชื่อว่าจะมีการซื้อเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจให้มากขึ้น เพื่อคุณภาพของผลการเลือกตั้งที่รอคอยกันมาเกือบ 9 ปีผลสำรวจความคิดเห็นละพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. โดยสถาบันพระปกเกล้า พบว่า จากจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 1,038 คน ตัดสินใจเลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัคร หมายเลข 8 เป็นจำนวน 42.4 % รองลงมา 18.2 % ยังไม่ตัดสินใจ อีก 12 % เลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 เลือกพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมืองผู้สมัครหมายเลข 6 - 6.7 % นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร หมายเลข 1 - 5.7 % นายสกลธี ภัททิยะกุล ผู้สมัคร หมายเลข 3-5.7 % และ นางสาวรสตา โตสิตระกูล ผู้สมัครหมายเลข 7-2.7 % โดยเลือกเพราะนโยบายของผู้สมัครมากที่สุด 62.3 % ประสปการณ์ทำงานของผู้สมัคร 48.9 % และพูดจริงทำจริง จริงใจในการแก้ปัญหา 29.9 %ส่วนประเด็นที่อยากให้ผู้ว่าฯกทม.ดำเนินการ มากที่สุดคือการขนส่งสาธารณะ รองลงมาเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน น้ำท่วมขังและระบบสาธารณสุข โดยกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจ 18.2 % น่าสนใจว่าสุดท้ายจะเลือกใคร เพราะจะกลายเป็น swing vote ซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มเกษียณ อายุ 45-65 ปี ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มบ้านล้อมรั้ว ส่วน fristime voter พบว่าตัดสินใจไปแล้วที่จะเลือกผู้สมัคร 2 คนเป็นส่วนใหญ่ คือนายชัชชาติ และนายวิโรจน์ผลสำรวจได้สอบถามประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือประชากรแฝง พบว่า 52.9 % จะเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมา คือ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 10.8 % นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 10.5 % ยังไม่ตัดสินใจ 7.5 % และ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง 6.0 % และน่าเป็นห่วงว่าประชาชน 30.1% ไม่ทราบจำนวนบัตรเลือกตั้ง วันที่ 22 พ.ค.นี้ ซึ่งมีบัตร 2 ใบ ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของ ผู้ว่าฯ 36.2% และไม่ทราบหน้าที่ของผู้ว่าฯ 36.2 % รวมถึงเชื่อว่าจะมีการซื้อเสียงนการเลือกตั้ง 71.9% และอีก 49.1 % เชื่อว่ากกต.จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และต้องการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่การเมือง

และหากมีผู้สมัครเป็นผู้หญิงจะเลือก 39.5 % เพราะเชื่อว่าผู้หญิงมีความสามารถเท่าผู้ชาย 50.4% และความพึงพอใจในการดำเนินงานของผู้ว่าฯกทม.ที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ย 4.9 โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจ อายุ 46-65 ปี เป็นข้าราชการ และเกษียณอายุ พอใจการดำเนินงานของผู้ว่าที่ผ่านมา 5.7 % และละให้โอกาสผู้หญิง 60 %การสำรวจของสถาบันพระปกเกล้า อาจเป็นเพียงประชากรส่วนหนึ่ง แต่เป็นข้อสังเกตุสำคัญที่จะสะท้อนไปยังผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.ได้ใช้เป็นฐานในการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย และการณรงค์เลือกตั้งที่ยังห่วงเรื่องการทุจริต แต่เห็นการตื่นตัวของประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม แน่นอน 93.6% และสามารถระบุชื่อผู้สมัครได้อย่างน้อย 5 คน 82.5 % จึงถือเป็นความน่าสนใจต่อผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในรอบ 9 ปี

คุณอาจสนใจ

Related News