บอกทีว่าเธอก็รู้สึก Ost.จนกว่าจะได้รักกัน | หมาก ปริญ & ญาญ่า อุรัสยา | Official MV

12.8K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

ฟังเสียงพระ-นาง

ทั้งหมด 39 เพลง

บอกทีว่าเธอก็รู้สึก Ost.จนกว่าจะได้รักกัน ศิลปิน : หมาก ปริญ & ญาญ่า อุรัสยา คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง,เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท