ถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจ Ost.มาตาลดา | จิรายุ ตั้งศรีสุข | Official MV

17.6K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

ฟังเสียงพระ-นาง

ทั้งหมด 35 เพลง

ถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจ Ost.มาตาลดา ศิลปิน : จิรายุ ตั้งศรีสุข คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง,เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท