ยื้อ (cover version) Ost.ใต้เงาตะวัน | หมาก ปริญ & โบว์ เมลดา | Official MV

14.8K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง

ฟังเสียงพระ-นาง

ทั้งหมด 35 เพลง

ยื้อ (cover version) Ost.ใต้เงาตะวัน ศิลปิน : หมาก ปริญ & โบว์ เมลดา คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : พิทยา พูลดาวทอง