เธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากัน Ost.เรือนทาส | อ๊ะอาย 4EVE (กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ) | Official MV

22.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องมณฑวรรณ ศรีวิเชียร

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากัน Ost.เรือนทาส ศิลปิน : อ๊ะอาย 4EVE (กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ) คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร ทำนอง/เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล