ใครจะรู้ (cover version) Ost.มาตาลดา | อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม | Official MV

13.8K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงBanana Boat

เพลง ใครจะรู้ (cover version) Ost.มาตาลดา ศิลปิน : อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : Banana Boat