ขัง Ost.นรสิงห์ | ปนัดดา เรืองวุฒิ | Official MV

12.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องมณฑวรรณ ศรีวิเชียร

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงบุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

ขัง Ost.นรสิงห์ ศิลปิน : ปนัดดา เรืองวุฒิ คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร ทำนอง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรียบเรียง : บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล