No more cry Ost.แค้น | Wonderframe | Official MV

14.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

No more cry Ost.แค้น ศิลปิน : Wonderframe คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง,เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท