สัญญากาสะลอง Ost.กลิ่นกาสะลอง| ไอซ์ศรัณยู | Karaoke Version

2.9K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

สัญญากาสะลอง Ost. กลิ่นกาสะลอง ศิลปิน : ไอซ์ศรัณ ยูวินัยพานิช คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท