Touch Ost. คือเธอ | มารีน่า บาเล็นซิเอก้า Feat. มาริโอ้ เมาเร่อ | Official Karaoke

795 view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Touch Ost. คือเธอ ศิลปิน มารีน่า บาเล็นซิเอก้า Feat. มาริโอ้ เมาเร่อ คําร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทํานอง/เรียงเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท