ขาดเธอขาดใจ Ost.นาคี | นัท ชาติชาย | Official Karaoke

535 view

ผู้แต่ง/คำร้องธาดากร

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

ขาดเธอขาดใจ Ost.นาคี ศิลปิน นัท ชาติชาย คำร้อง ธาดากร ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท