ไม่แฟร์ก็ตอกกลับไป Ost.ปมเสน่หา | WAII | Official MV

26.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องOkomo P

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส / ศรายุทธ แสงชุมพล

เรียบเรียง-

ไม่แฟร์ก็ตอกกลับไป Ost.ปมเสน่หา ศิลปิน WAII คำร้อง Okomo P ทำนอง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส / ศรายุทธ แสงชุมพล