เจ็บจนพอหรือยัง Ost.ซ่านเสน่หา | Karn The Parkinson | Official MV

27.8K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองพิทยา พูลดาวทอง

เรียบเรียง-

เจ็บจนพอหรือยัง Ost.ซ่านเสน่หา ศิลปิน : Karn The Parkinson คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : พิทยา พูลดาวทอง