ใจเอ๋ย Ost.พราวมุก | อิมเมจ สุธิตา | Official MV

25K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียง-

ใจเอ๋ย Ost.พราวมุก ศิลปิน อิมเมจ สุธิตา คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส