ใจเอ๋ย (Male Version) Ost.พราวมุก | ภณ ณวัสน์ | Official MV

27K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียง-

ใจเอ๋ย (Male Version) Ost.พราวมุก ศิลปิน : ภณ ณวัสน์ คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : พิทยา พูลดาวทอง