คนนอกหัวใจ Ost. มนต์รักหนองผักกะแยง | เมลดา สุศรี | Official MV

16.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องจอร์น ขวัญชัย

ทำนองจอร์น ขวัญชัย/วชิระ จำปาหอม/ณัฐภูมิ คุ้มวงษ์

เรียบเรียง-

เพลง คนนอกหัวใจ Ost. มนต์รักหนองผักกะแยง ศิลปิน : เมลดา สุศรี คำร้อง/ทำนอง : จอร์น ขวัญชัย เรียบเรียง : จอร์น ขวัญชัย/วชิระ จำปาหอม/ณัฐภูมิ คุ้มวงษ์