ถ้าจะมองนานขนาดนี้เดี๋ยวคิดค่าเสียหายนะ

5.3K view ออกอากาศ จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563