ขอชีวิตที่เป็นอิสระ

24.7K view ออกอากาศ จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

กวิน(มาสุ จรรยางค์ดีกุล) กับมินตรา(รณิดา เตชสิทธิ์) อยากจะช่วยให้เกศินี(พิจักขณา วงศารัตนศิลป์) ให้หลุดพ้นและหยุดก่อกรรมต่อไป แต่ก่อนที่เกศินีจะจากไปจริง ๆ มินตราอยากจะทวงความยุติธรรมกลับคืนมาให้เกศินีเสียก่อน จุดจบของเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ติดตามชมคืนนี้