ถึงเวลาชดใช้บาปกรรมที่ทำเอาไว้

17.4K view ออกอากาศ จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

วิญญาณเกศินีนับวันยิ่งก่อกรรมมากขึ้น แม้กระทั่งมินตราเพื่อนรักของเธอก็ยังไม่เว้น ใครจะสามารถหยุดเกศินีไม่ให้ก่อกรรมทําเข็ญได้อีกติดตามชมคืนนี้