ความรักของคุณนิ่มกับทดจะลงเอยอย่างไร !!! คืนนี้

81.1K view ออกอากาศ อังคารที่ 10 กันยายน 2562

ทดถูกชิดทำร้ายเนื่องจากไม่อยากให้ทดสมหวังกับคุณนิ่มทางด้านคุณนิ่มถูกน้อยคะยั้นคะยอให้เลิกกับทดจนตกลงไปน้ำชิดเลยโบยความผิดให้ทดว่าเป็นคนทำคุณนิ่งตกน้ำพระวสุพินิจจึงมีสำสั่งประหารทดความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร ติดตามได้คืนนี้เสนอเป็นจบ