กูถามว่า มีงทำอะไรน้องกู !!! ตอนจบ

77.8k Views ออกอากาศ พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผลกรรมจากความรักของพวกเขาเหล่านี้ สุดท้ายใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบกับความลับลวงใจครั้งนี้บ้าง