อะไรเป็นเหตุให้โจ้โมโหได้ขนาดนี้ !!

18.6K view ออกอากาศ พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

โจ้ได้เห็นภาพบาดตาบางอย่างจึงทำให้เขาโมโหสุดขีด โจ้จะทำอะไรและใครจะได้รับผลจากการกระทำของเขาบ้าง คืนนี้ ใน ลับลวงใจ