Say Hi (เซย์ไฮ) EP.3 [1/3]

955 Views

Say Hi วันนี้จะขอพาเปิดหูเปิดตาที่เมืองเล็ก ๆ ไม่ไกลจากชิโกกุ (Shikoku) อยู่ระหว่างทางที่มาจาก โกเบ (Kobe) ติดกับโอซาก้า (Osaka) และโอคายาม่า(Okayama) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่น่าสนใจ มืองนี้ชื่อว่า "Awaji Island" (อาวาจิ)