ออเจ้าเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือไม่ | แดนดาว พฤกษ์พยุง

1.7K viewออกอากาศ พุธที่ 4 ตุลาคม 2566

#พรหมลิขิต บันดาลชักพา ~ เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ล้วนแล้วแต่ถูกดลบันดาลไว้ทั้งสิ้น แล้วพบกันเร็วๆ นี้หนา

คุณน่าจะชอบ