สำหรับเรามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้ว

5.2K view ออกอากาศ พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565