บังเกิดเกล้า EP.4

290 view ออกอากาศ อังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

บังเกิดเกล้า สะท้อนชีวิตครอบครัว และการเลี้ยงดูของพ่อแม่จะชี้ทางเดินของลูกว่าจะเดินบนเส้นทางไหน เลวหรือดี?