ล้างบางมันให้หมด

2K view ออกอากาศ พุธที่ 22 ธันวาคม 2564